Persoonlijkheidsprofielen
Lumina Learning

Persoonlijkheidsprofielen

Datgene, waarvan we ons bewust zijn, kunnen we hanteren. Datgene, waarvan we ons niet bewustzijn, zal ons hanteren.


We maken gebruik van de psychometrische instrumenten van Lumina Learning. Deze instrumenten geven heldere, gedetailleerde en genuanceerde informatie over sterkten, kwaliteiten, zwakten en valkuilen en ontwikkelen zo sterk het bewustzijn over de eigen gedragsaspecten en de effecten daarvan op jezelf en je omgeving. Bovendien reiken deze instrumenten je een neutrale taal aan om te communiceren over ervaringen, gedragingen, observaties, emoties en gevoelens.


Na het invullen van een online vragenlijst, maken we jouw persoonlijkheidsprofiel op en bespreken we dit tijdens een sessie. Hierdoor krijg je onder meer inzicht in:

 • welk gedrag van je succesvol is;
 • hoe jij je gedraagt onder druk;
 • wanneer je persoonlijkheid je helpt;
 • wanneer je persoonlijkheid je tegenhoudt;
 • welke rollen je het meest inspireren;
 • wat je motiveert en energie geeft;
 • wat je demotiveert en energie kost;
 • welke gedragspatronen je de neiging hebt om standaard op terug te vallen;
 • wat de kosten van stress zijn voor jezelf en de mensen om je heen.

Jouw persoonlijkheid door de lens van gedrag

Lumina Spark is een psychometrisch systeem dat “kleur” gebruikt als gemeenschappelijke taal om zelfkennis en effectieve interactie te bevorderen. Het geeft je inzicht in je eigen gedrag en dat van anderen.


Het Lumina systeem meet 24 kern-eigenschappen van gedrag en verbindt die, via 8 aspecten, met 4 kleuren-energieën: Zorgvuldig Blauw, Faciliterend Groen, Inspirerend Geel en Toonaangevend Rood. Ieders unieke rangorde om deze energie in te zetten, vormt ieders voorkeurstijl op gebied van denken, werken, interageren, relaties ontwikkelen en daardoor ook ieders benadering van de omgeving in samenwerking.


Lumina meet naast je “dagelijkse” persona (gekozen gedrag) ook je “overbelaste” (gedrag onder druk) en ”instinctieve” persona (natuurlijk gedrag). 


Door de unieke manier van meten omarmt Lumina Spark de paradox - mensen kunnen namelijk op het eerste zicht tegenovergestelde persoonlijkheidskenmerken laten zien! Niets in het leven of op het werk is simpel en de menselijke natuur is dat zeker niet. We kunnen bijvoorbeeld zowel extravert en introvert zijn in verschillende omgevingen.

Lumina Spark
Lumina Emotion

Jouw persoonlijkheid door de lens van emotie

Het Lumina Emotion profiel legt de relatie bloot tussen innerlijke gevoelens, emoties en gedragingen. Lumina Emotion geeft een holistisch en evenwichtig beeld van je emotionele persoonlijkheid en erkent dat alle eigenschappen op hun eigen manier nuttig en effectief kunnen zijn. Dit is in tegenstelling tot traditionele modellen waarin Emotionele Intelligentie vaak omschreven wordt als de meest ‘sociaal wenselijke’ persoonlijkheidskenmerken, wat suggereert dat het ervaren van meer negatieve emoties, zoals zorgen of twijfel aan jezelf, iemand minder ‘emotioneel intelligent’ maakt. Lumina Emotion ziet Emotionele Intelligentie als een manier om onze persoonlijkheid effectief te managen om aan veranderende contextuele eisen te voldoen, ongeacht onze karaktertrekken.


Lumina Emotion richt zich op onze behendigheid bij het begrijpen, aanpassen en beheren van onze emoties van dag tot dag om effectief denken en zinvol gedrag te begeleiden en helpt je:

 • je emoties opmerken en begrijpen;
 • je gedrag aanpassen en adequaat reageren;
 • de waarde van verschillende emotionele reacties begrijpen;
 • jouw gedrag afstemmen in de richting van doelen en waarden.