Zelfmanagementtechnieken
Rationeel Emotieve Therapie

Rationeel Emotieve Therapie

Het leven is 10% wat er gebeurt en 90% hoe je daarop reageert.


Vaak wordt de oorzaak van stress, onvrede, ongewenste gevoelens of mentale aandoeningen buiten onszelf gezocht. Het is echter niet de situatie of het gebeuren op zich dat deze verstoring veroorzaakt. De invloeden van buitenaf zijn slechts gedeeltelijk de oorzaak. Het zijn met name onze gedachten en geloofsovertuigingen ten opzichte van gebeurtenissen, die bepalen hoe we ons voelen. Irrationele of dwingende gedachten zijn vaak niet effectief en leiden bovendien niet tot functioneel gedrag.


Rationeel Emotieve Therapie (RET) helpt om de gedachtenpratronen, die verantwoordelijk zijn voor die verstoringen, te veranderen. RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Centraal staat het idee dat niet het gebeuren de aanleiding is van een verstoring, maar juist de manier waarop we het gebeuren bekijken en er op reageren. Foutieve gedachten hebben een belemmerende invloed op gevoelens en de ervaring van het gebeuren. Door inzicht en het ombuigen van deze gedachten wordt ook de ervaring anders.
Mindfulness

Wat je aandacht geeft, groeit.


Mindfulness kan gedefinieerd worden als 'het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen' (Kabat-Zinn, 1991). Je zou mindfulness kunnen beschouwen als het vermogen om opmerkzaam te zijn van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving op een accepterende manier, zonder te oordelen of iets goed of fout is.


Door oefening leer je om (belemmerende) gedachten en gevoelens te beschouwen als voorbijgaand in de plaats van feiten, zodat je hier gemakkelijker afstand van kunt nemen. Mindfulness helpt daarbij in het herkennen van automatische patronen. Meer inzicht in deze patronen kan leiden tot meer keuzevrijheid, om automatische reacties te doorbreken en te leren reageren op een effectievere manier.

Mindfulness

Positieve effecten op hoogbegaafde sensitieve volwassenen

  • Diep denkende en voelende mensen leven grotendeels in hun hoofd. Daardoor zijn ze zich niet altijd bewust van hun lichaam en missen ze weleens de signalen van overbelasting. Mindfulness-technieken leren je uit je hoofd komen en terug contact te maken met je lichaam en de stresssignalen, die je lichaam uitzendt. 
  • Diep denkende en voelende mensen hebben vaak een niet te stoppen stroom van irrationele gedachten, die ze als waarheid zien. Met mindfulness leer je afstand te nemen van je gedachten, zodat je ze kan observeren en met behulp van de RET-techniek kan ombuigen naar meer realistische en helpende gedachten. Je gedachten sluiten daardoor meer aan bij de werkelijkheid en ondersteunen je bij het bereiken van je doelen.
  • Diep denkende en voelende mensen kunnen erg gefixeerd geraken op storende prikkels, die buiten hun controle liggen. Deze fixatie kan hevige gevoelens veroorzaken. Door aandachtsoefeningen kan je leren je aandacht te sturen, te richten, of ‘los te laten’, waardoor er minder last en emotie ontstaat door overprikkeling.
  • De zelfmanagementtechnieken verkleinen de kans op angsten, depressies en andere stressgerelateerde aandoeningen, die vaak voorkomen bij diep denkende en voelende mensen. Je leert de juiste gevoelens op het juiste moment te ervaren. Extreme gevoelens zoals depressie, agressie, paniek en euforie, zijn het resultaat van dwingende gedachten. Door deze om te buigen, zal je misschien nog wel verdrietig of angstig zijn naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis, maar schiet je niet meer door naar een depressie of een paniekaanval.
  • En tot slot verhogen de zelfmanagementtechnieken de mentale weerbaarheid. Door problemen in de sociale communicatie kampen diep denkende en voelende mensen weleens met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Door zelfreflectie en zich meer bewust te zijn van hun eigen zijn, krijgen ze een deel van hun mentale weerbaarheid, zelfstandigheid en persoonlijk leiderschap terug. Dit helpt hen om functioneler en effectiever gedrag te vertonen.