Paardencoaching
Paardencoaching

Paardencoaching

Niets is zo goed voor het binnenste van de mens, dan de buitenkant van een paard.


Door het leven in een kudde is een paard van nature gericht op leiderschap en harmonieuze samenwerking. Van zodra je bij een paard in de buurt komt, zal het paard een 'kudde' willen vormen met jou. Het paard leest wie je bent, hoe je je voelt en reageert daarop non-verbaal en vrij van oordeel. Het laat jou ervaren wat er onbewust speelt bij jou en wat je oproept bij anderen door alleen zichzelf te zijn, in het hier en nu, en te reageren op jou en je lichaamstaal. Paarden zijn daardoor een goede spiegel en helpen je om de geleerde technieken te integreren en om te zetten in de praktijk.


Verscheidene studies stellen volgende positieve resultaten van paardencoaching vast:

 • een toename van zelfvertrouwen en eigenwaarde,
 • groei van positief zelfbeeld en zelfeffectiviteit,
 • motivatie en concentratie,
 • een positief emotioneel welzijn en verhoogde emotionele gehechtheid,
 • een gevoel van controle,
 • groei van sociale en communicatieve vaardigheden,
 • meer effectieve sociale en interpersoonlijke relaties en interacties,
 • meer zelfzorg,

 • een positieve houding,

 • openheid,

 • groei van coping vaardigheden,

 • groei van de persoonlijke ruimte,

 • en verbetering van de meta-cognitie en reflectiviteit.Postitieve effecten op hoogbegaafde sensitieve mensen

 • Diep denkende en voelende mensen hebben de neiging om zichzelf en hun emoties te maskeren voor de buitenwereld. Door hun aard als prooidier zijn paarden afhankelijk van hun extreme gevoeligheid voor de omgeving om te overleven. Dit heeft als gevolg dat ze instinctief kunnen afstemmen op de emoties en de lichaamstaal van anderen. Paarden hebben door hun natuur de mogelijkheid om te spiegelen en kunnen eerlijk en spontaan reageren op het gedrag, de emoties en interne toestanden van de mensen om hen heen. Daardoor prikken paarden door je masker heen en helpen je zo om je emoties te ontdekken en je authentieke zelf te laten zien. 

 • Paarden beschermen de veulens of de kwetsbaardere dieren binnen hun kudde. Deze gedragingen kunnen ze ook uitbreiden tot de mens. Op deze manier bieden paarden zowel direct als indirect sociale steun. Direct bijvoorbeeld als bron van troost en indirect als facilitator van menselijke interacties. Die sociale steun kan effectief zijn in het tegengaan van mentale, psychologische en fysieke problemen, alsook de gemoedstoestand en emotionele balans positief beïnvloeden.
 • Paarden hebben een sensitieve vorm van communicatie, die gevoelig is voor de non-verbale boodschappen in hun omgeving. Paarden zijn niet onderworpen aan de sociaal-culturele normen en taboes, die invloed hebben op de manier waarop mensen reageren. De omgang met paarden helpt daardoor zowel de verbale als non-verbale communicatie te verbeteren.
 • Een paard is, door de duizenden jaren van samenwerking, zelf gemotiveerd om contact te leggen en motiveert de mens ook tot contact. Paarden zijn altijd onbevooroordeeld en geven de mensen telkens opnieuw kansen. Ze hebben geen menselijke kritische blik, die gevormd werd door ervaring, waardoor het veiliger is om contact te leren maken en sociale vaardigheden aan te leren.
 • Veel diep denkende en voelende volwassenen vinden vaak geen toegang bij de traditionele coaching. Met name verbale coachingvormen zijn voor dergelijke mensen niet altijd efficiënt. De natuurlijke omgeving en non-verbale communicatie van de paarden zorgt ervoor dat je andere ervaringen kan opdoen in vergelijking met de klassieke coachingomgevingen en zo ook andere of op een andere manier de doelstellingen kunnen bereiken.